DISCLAIMER

Door gebruik te maken van de website, de diensten, de mozaïekwinkel en de blog van Rondomvormen, gaat u akkoord met onderstaande inhoud van de disclaimer |AVG | Privacyverklaring.

Website

Aan alle pagina's van de website van Rondomvormen is de grootst mogelijke zorg besteed. Toch bestaat de mogelijkheid dat delen van de informatie verouderd zijn of om andere redenen niet langer correct. Daarom kunnen aan de inhoud geen rechten worden ontleend. 

Rondomvormen aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de pagina's van de website.

Links naar derden vallen buiten de controle van Rondomvormen. Daarom kan zij voor de inhoud van de pagina's van derden nooit verantwoordelijk kan worden gehouden. Rondomvormen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Rondomvormen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle afbeeldingen van ontwerpen, teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen voor commerciële doeleinden niet aangaande Rondomvormen, zónder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rondomvormen. 

Rondomvormen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle verstrekte commerciële ideeën en projectideeën, via correspondentie per mail. Het is niet toegestaan de informatie te kopiëren, of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verkopen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rondomvormen. 

Ontwerpen in Mozaïek

Rondomvormen behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op het gebruik van de door Rondomvormen gemaakte en getoonde eigen ontwerpen in mozaiek. Het gebruik voor commerciële doeleinden is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rondomvormen.

Diensten

Op de diensten van Rondomvormen gelden de volgende voorwaarden:

 • Een reservering/opdracht is definitief wanneer deze per telefoon of per e-mail is bevestigd.
 • Ontwerp- /organisatieopdrachten worden vooraf gefactureerd.
 • Groepsreserveringen > 4 pers. dienen vooraf, bij voorkeur per bank, voldaan te worden, tenzij anders overeengekomen.
 • Op werk in opdracht boven € 500,00 wordt een aanbetaling van 50% gefactureerd, voorafgaand aan het geleverde werk.
 • De overige 50% wordt gefactureerd nádat het produkt is geleverd.
 • Bij annuleringen tot een week voorafgaand aan de datum waarop de dienst of reservering plaats zou vinden, vindt restitutie plaats, daarna 50% tenzij u de plaats door anderen kan invullen. Bij annulering korter dan 24 uur voorafgaand aan de reservering, vindt geen restitutie plaats.
 • Bij ziekte/afwezigheid van een bijeenkomst Cursus Mozaïek, kan de gemiste tijd in overleg worden ingehaald op een Open Atelier moment. Mogelijk kan dan niet of minder worden begeleid i.v.m. andere bezigheden.
 • Bij deelname is Rondomvormen niet aansprakelijk voor schade aan persoon of goederen.
 • Via deze voorwaarden wordt gewezen op het dragen van een (veiligheids)bril en aangepaste kleding i.v.m. het werken met lijm- en voegmiddel.
 • Reserveringen/tegoeden via Etten-Leur doet Mee zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 • Kunst en Cultuurkaart: niet i.c.m. aanbiedingen en acties, niet inwisselbaar voor contanten. Wilt u gebruik maken van de korting of actie, dan wordt 15% toeslag berekend.
 • Bij overschrijding van de workshoptijd kán een toeslag berekend worden o.b.v. Open Atelier tarief.
 • Acties en kortingen zijn niet "stapelbaar". Er kan slechts 1 actie per keer gelden.
 • Prijzen zijn belast met 0% btw.
 • Buiten een straal van 10km van Atelier Rondomvormen kunnen reiskosten á €0,25 p/km worden gerekend.
 • Publicaties, prijsvermeldingen e.d. op andere plaatsen/websites kunnen afwijken. De informatie op deze website is leidend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Voor zover bij conflict deze voorwaarden niet voorzien, wordt gezocht naar een passende oplossing en naar billijkheid van vermogen gehandeld.


Mozaïekwinkel

De op deze website aangeboden materialen worden met zorg samengesteld, verpakt en verzonden. Rondomvormen stelt zich des al niet te min niet aansprakelijk voor schade tijdens transport. Aangeboden materialen kunnen in type of kleur kleine afwijkingen vertonen ten aanzien van de getoonde afbeeldingen. Materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Rondomvormen.

In het bijzonder zijn alle prijzen op deze website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Privacy

Rondomvormen hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens bij alle activiteiten van Rondomvormen . Informatie over bezoeken aan de website van Rondomvormen wordt alleen gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit om individuele personen te identificeren. De persoonlijke gegevens ( NAW, telefoonnummer(s), bankgegevens en e-mailadres) die u verstrekt om informatie, producten en diensten te ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag, de reactie of correspondentie omtrent de gevraagde informatie, producten of diensten. Dit geldt ook voor het verstrekken van persoonsgegevens bij aanmeldingen of deelname aan een Participatieproject. Ze worden niet verzameld voor andere doeleinden of aan derden verstrekt. Ze worden wel bewaard voor de wettelijke termijn die de Belastingdienst voorschrijft.

Op de website, Blog en in de webwinkel zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten mogelijk je persoonsgegevens. 

Wijzigingen

Rondomvormen behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijden te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Voor vragen over de website, diensten , en privacyverklaring verzoeken wij u om contact met ons op te nemen.

Laatst aangepast op 13 april 2020